Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Przedstawiciele wielkich platform sprzedaży, instytucje finansowe, ale też studio filmowe oraz gwiazdy światowego kina – wszystkie te podmioty padły w 2014 roku ofiarą wycieków danych, przechowywanych m.in. w chmurze obliczeniowej. W rezultacie musiały przeznaczyć miliony dolarów na naprawienie szkód oraz poprawę swojego wizerunku. Takie sytuacje prowokują pytanie o to, czy technologia cloud computingu może kiedykolwiek stać się bezpiecznym rozwiązaniem dla firm i użytkowników indywidualnych. Przedsiębiorcy odpowiadają: rozwiązania dostarczane w chmurze są kluczowym warunkiem zdobywania przewagi w świecie IT, także w sektorze MSP. Warunkiem tego jest jednak rozsądny wybór rozwiązań i dobra strategia wdrożenia.

Po obawach, które pojawiły się w 2014 w związku z szeregiem incydentów związanych z niekontrolowanym wydostawaniem się informacji, na rynku nie ma już śladu. Obecnie firmy udowadniają, że warto inwestować w cloud computing. Przedsiębiorcy dostrzegają równocześnie szereg korzyści, które wynikają z wdrożenia systemów funkcjonujących właśnie w ramach chmury obliczeniowej. Jak podkreślają badacze IDC firmy, które zdecydują się postawić na chmurę mogą liczyć przede wszystkim na uproszczenie procesów IT, większą kontrolę nad infrastrukturą techniczną oraz udoskonalenie wewnętrznych działań w firmie[1]. Znacząco rośnie również wartość tego rynku w Polsce. Według prognoz w 2019 roku może ona przekroczyć nawet 450 mln USD[2].

- Raport „The cloud grows up” przygotowany przez SAP we współpracy z Oxford Economics dowodzi, ze zaledwie 1 proc. respondentów nie uwzględnia chmury obliczeniowej w swojej strategii biznesowej. To pokazuje, że znakomita większość biznesu poszukuje rozwiązań alternatywnych kierując się względami kosztowymi oraz koniecznością upraszczania rosnącym skomplikowaniem procesów biznesowych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest nie tylko wzrost wymagań samych przedsiębiorców wobec systemów IT, ale również zmiana profilu zachowań współczesnego pracownika. Dlatego dobrze zaprojektowane, dostarczone w modelu chmurowym rozwiązanie, oprócz wsparcia operacyjnego procesów firmowych, powinno przede wszystkim uwzględniać oczekiwania użytkowników np. w zakresie łatwości konsumpcji treści, swobodnego dostępu z dowolnych urządzeń do informacji np. urządzeń mobilnych – mówi Tomasz Niebylski, Dyrektor ds. wsparcia sprzedaży w SAP Polska.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Jedną z najważniejszych przyczyn rozwoju rynku cloud computingu jest znaczący wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowania tego typu rozwiązań. Czołowi dostawcy systemów IT po 2014 roku położyli przede wszystkim nacisk na ścisłą integrację chmury ze złożonymi systemami zabezpieczeń informatycznych. Holistyczne spojrzenie ekspertów na całą infrastrukturę technologiczną pozwoliło w konsekwencji zneutralizować najczęstszą przyczynę niekontrolowanego wydostawania się niejawnych informacji, czyli… człowieka.

- Eksperci zajmujący się nowymi technologiami w organizacjach są zgodni, że najczęściej, bo aż w ponad 80 proc. przypadków, do utraty lub wycieku danych dochodzi właśnie z powodu ludzkiego błędu lub zamierzonego działania. Rynek IT odpowiedział na tą lukę bezpieczeństwa stworzeniem nowych mechanizmów obronnych, których większość ma za zadanie wspomóc właśnie najsłabsze ogniwo całego łańcucha - czyli użytkownika. Najczęściej nie posiada on żadnej wiedzy w tym zakresie bądź nie stosuje się do ogólnych zasad ochrony, stosuje także ogromną liczbę urządzeń mobilnych i stacjonarnych, które trzeba zabezpieczyć. To właśnie dlatego równie ważnym aspektem korzystania z chmury jest zapewnienie specjalistom możliwości bezpiecznego użytkowania z telefonów, tabletów czy komputerów przenośnych – komentuje Maciej Nuckowski  Dyrektor Działu Usług, Xerox Polska.

Tym samym nowe rozwiązania w technologiach chmurowych wpisują się w ogólny trend wzmacniania bezpieczeństwa i wiarygodności produktów i usług IT.

- Według analiz Accenture, ta szczególna forma zaufania - w wymiarze cyfrowym - powinna opierać się przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa infrastruktury IT, kontroli prywatności, odpowiedzialności oraz oferowaniu klientowi realnej korzyści z oferowanych rozwiązań. Jest to szczególnie istotne, gdy klienci przeprowadzają w sieci np. transakcje bankowe - komentuje Witold Rogowski, Dyrektor Zarządzający Accenture Delivery Center Poland.

Małe przedsiębiorstwa, wielka zmiana?

Na rozwoju rynku chmury obliczeniowej zyskują nie tylko duże korporacje. Coraz więcej firm reprezentujących sektor MŚP ufa nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. Ponadto małe i średnie firmy stanowią 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, generując w 2014 roku dwie trzecie polskiego PKB (67 proc.). Czołowi dostawcy IT doceniają więc ten rynek, oferując rozwiązania dostosowane nie tylko do potrzeb, ale przede wszystkim do możliwości finansowych przedsiębiorstwa.

- Właściwie użytkowana chmura może zaoferować firmie ogromne korzyści: większą wydajność, skalowalność, elastyczną platformę, obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury oraz scentralizowaną i łatwą kontrolę. Mimo to mniejsi przedsiębiorcy obawiają się, że wdrożenie takich rozwiązań będzie wymagało znaczącej ingerencji w użytkowane już systemy IT, generując dodatkowe wydatki. Ciekawą alternatywą dla przedsiębiorstw z sektora MŚP jest wykorzystanie chmury w modelu hybrydowym, który łączy w sobie najlepsze cechy sprawnie działającej chmury publicznej oraz pozwala na wykorzystanie funkcjonujących już w firmie zasobów IT. Rozwiązanie takie umożliwia dopasowanie środowiska do konkretnych potrzeb klienta, jednocześnie minimalizując poniesione nakłady finansowe. Co jest jednak w tym modelu najważniejsze - kluczowe dane pozostają w ramach zasobów firmy i pod jej pełną kontrolą.– mówi Jarosław Domińczak, Dyrektor Centrum Danych w MakoLab, dostawcy autorskich hybrydowych rozwiązań chmurowych dla koncernu Renault.

Decydując się na implementację nowych systemów IT, firm zwracają szczególną uwagę na ich efektywność. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), aż 59 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP uznaje możliwość łatwiejszej administracji systemu za ważny powód wdrożenia rozwiązań z zakresu cloud computingu. Jednocześnie systemy są obecnie ściśle dopasowywane do możliwości finansowych konkretnych zleceniodawców, także małych i średnich przedsiębiorstw. Zaledwie 10 proc. badanych przez CIMA rezygnuje z chmury ze względu na wysokie koszty.

Korzystny trend obecny na rynku cloud computingu pokazuje, jak wiele zmieniło się na przestrzeni ostatniego roku. Dzięki znacznemu wzrostowi zaufania i poprawie bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych rośnie zainteresowanie nowymi technologiami. Zjawisko to odczuwalne jest ponadto wśród małych i średnich przedsiębiorców, którzy stanowią o sile polskiej gospodarki. Widmo niekontrolowanego wycieku danych nie straszy już inwestorów, a rozwiązania z zakresu cloud computingu są postrzegane jako jedne z najbezpieczniejszych w IT. Tym samym rok 2015 pokazał, jak prawdziwe może być powiedzenie „z dużej chmury mały deszcz”.


[1] http://www.sap.com/bin/sapcom/en_us/downloadasset.2015-06-jun-12-23.the-cloud-centric-organization-how-organizations-realize-business-benefits-with-a-mature-approach-to-cloud-idc-pdf.bypassReg.html

[2] http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/1403927,wartosc-rynku-uslug-w-chmurze-przekroczy-w-polsce-w--19-450-mln-usd---idc-%28opinia%29