Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Materiały polimerowe znane jako poliuretany tworzą rodzinę polimerów, które zasadniczo różnią się od większości innych tworzyw sztucznych tym, że nie ma monomeru uretanowego, a polimer jest prawie niezmiennie wytwarzany podczas wytwarzania określonego przedmiotu.

 

Poliuretany – jak powstają?

Poliuretany powstają w wyniku egzotermicznych reakcji między alkoholami z dwoma lub więcej reaktywnymi grupami hydroksylowymi (-OH) na cząsteczkę (diole, triole, poliole) i izocyjanianami, które mają więcej niż jedną reaktywną grupę izocyjanianową (-NCO) na cząsteczkę (diizocyjaniany, poliizocyjaniany). Na przykład diizocyjanian reaguje z diolem. Grupa utworzona w wyniku reakcji między dwiema cząsteczkami jest znana jako „wiązanie uretanowe”. Jest niezbędną częścią cząsteczki poliuretanu.

 

Zastosowania poliuretanów

Właściwości fizyczne, a także struktura chemiczna poliuretanu zależą od struktury pierwotnych reagentów, w szczególności grup R1 i R2. Charakterystyka polioli - względna masa cząsteczkowa, liczba reaktywnych grup funkcyjnych na cząsteczkę i struktura molekularna - wpływają na właściwości końcowego polimeru, a tym samym na sposób jego wykorzystania.

Istnieje zasadnicza różnica między produkcją większości poliuretanów a produkcją wielu innych tworzyw sztucznych. Polimery takie jak poli (eten) i poli (propen) są wytwarzane w zakładach chemicznych i sprzedawane w postaci granulek, lub proszków. Następnie wytwarza się z nich produkty przez ogrzewanie polimeru, kształtowanie go pod ciśnieniem i chłodzenie. Właściwości takich produktów końcowych są prawie całkowicie zależne od właściwości oryginalnego polimeru.

Z kolei poliuretany są zwykle wytwarzane bezpośrednio w produkcie końcowym. Większość wytwarzanych poliuretanów ma postać dużych bloków pianki, które są cięte w celu użycia w poduszkach lub do izolacji termicznej. Reakcja chemiczna może również zachodzić w formach, prowadząc na przykład do tworzenia elementów takich jak:

  • zderzak samochodu,

  • obudowa komputera,

  • całość panelu konstrukcyjnego.

Może się tak zdarzyć, gdy ciekłe reagenty są rozpylane na powierzchnię budynku lub są powlekane tkaniną. Połączone efekty kontrolowania właściwości polimeru i gęstości prowadzą do istnienia bardzo szerokiej gamy różnych materiałów, tak że poliuretany są stosowane w bardzo wielu zastosowaniach. Ogólny zakres właściwości dostępnych dla projektanta i producenta również jest wyraźnie bardzo szeroki, co znajduje odzwierciedlenie w wielu, bardzo różnych, zastosowaniach poliuretanów.

Artykuł powstał we współpracy z: Poliuretany Czaniec.