Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zarozwodemsadniczo zawierając związek małżeński daleko do myśli o rozwodzie. Niestety zdarzają się one z różnych powodów. Czasem wina leży po obu stronach, czasem tylko po jednej. Mówią, że zawsze wina leży po środku, jednak nie sposób tak zgeneralizować wszystkich spraw, a przez to częściowo usprawiedliwiać małżonka, który nie dochował małżeńskiej przysięgi. Nie zawsze przyczyną rozwodu będą zdarzenia nagłe jak np. zdrada małżeńska. Może to być sytuacja ciągnąca się latami, przykładowo brak zainteresowania sprawami drugiego małżonka, jego zdrowiem, brak opieki nad nim i wiele innych. Jest to katalog otwarty.

 

Co to jest rozwód?

Rozwód to inaczej prawne rozwiązanie związku małżeńskiego. Pociąga za sobą szereg konsekwencji prawnych przede wszystkich w sferze majątkowej, wzajemnej odpowiedzialności prawnej, kontaktów z dziećmi, jeżeli są owocem małżeństwa, a pod względem emocjonalnym stanowi zakończenie pewnego rozdziału w życiu.

 

Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Przesłanką orzeczenia przez sąd rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia. Jeżeli jednak mimo tego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków małżeństwo nie zostanie rozwiązane. Podobnie będzie, gdyby orzeczenie rozwodu miało być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwodu nie będzie także, jeżeli wyłącznie winny rozkładu pożycia małżonek złoży taki pozew. Chyba że niewinny małżonek wyrazi na to zgodę. Oczywiście taka odmowa nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Właściwość rzeczowa sądu

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego stanowią, że sprawy o rozwód prowadzone są wyłącznie przed sądami okręgowymi. Wówczas właściwy sąd okręgowy będzie sądem I instancji, mimo że w polskim systemie sądownictwa funkcjonują jeszcze sądy rejonowe. W dużym uproszczeniu Sąd I instancji to ten, który rozpoznaje sprawę po raz pierwszy. Jeżeli jednak sprawa o rozwód zostanie wniesiona do sądu rejonowego, ten zobowiązany będzie do stwierdzenia swojej niewłaściwości rzeczowej i przekazania sprawy do rozpoznania właściwemu sądowi okręgowemu zgodnie z właściwością rzeczową.

 

Właściwość miejscowa sądu

Pozew o rozwód powinien wpłynąć do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli jedno z nich w okręgu tego sądu ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Przykładowo jeżeli małżeństwo mieszkało w Płocku, a w dacie wniesienia pozwu o rozwód jedno z nich zamieszkuje w Warszawie - właściwy będzie Sąd Okręgowy w Płocku, bo w jego okręgu małżonkowie ostatnio razem mieszkali. Jeżeli jednak oboje z małżonków nie zamieszkują już w Płocku (przykładowo jedno z nich w Warszawie, a drugi w Krakowie), to właściwy będzie sąd, gdzie zamieszkuje pozwany małżonek. W ostateczności właściwy będzie sąd zamieszkania powoda, tj. strony wnoszącej o rozwód.

 

Opłata od pozwu

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych aktualna wysokość opłaty sądowej od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Czasami kwota ta może być znacznym wydatkiem. Ustawodawca nie chcąc ograniczać prawa do sądu osobom, które nie mają wystarczających środków na uiszczenie opłat sądowych, przewidział, że mogą one złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Konieczne będzie złożenie oświadczenia o aktualnym stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach, co pozwoli na ustalenie, czy uiszczenie przez wnioskującego opłaty od pozwu lub jej części narazi ją na uszczerbek w koniecznym utrzymaniu i ewentualnie zwolni od tej opłaty w całości lub w części.

 

Skorzystaj z pomocy prawnika

Sprawa o rozwód wiąże się z dużym ładunkiem emocjonalnym. Dlatego powierzenie prowadzenia sprawy wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej zabezpieczy interes małżonka. Po pierwsze doświadczony adwokat jest osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, a po drugie nie jest bezpośrednio zaangażowany w spór. Daje to rękojmię podejmowania decyzji procesowej w imieniu strony procesu w sposób racjonalny, pozbawiony emocji, a przez to zapewniający maksimum bezpieczeństwa obrony praw. Szukaj prawnika, który specjalizuje się w takich sprawach.

 

Zarozwodemsadniczo zawierając związek małżeński daleko do myśli o rozwodzie. Niestety zdarzają się one z różnych powodów. Czasem wina leży po obu stronach, czasem tylko po jednej. Mówią, że zawsze wina leży po środku, jednak nie sposób tak zgeneralizować wszystkich spraw, a przez to częściowo usprawiedliwiać małżonka, który nie dochował małżeńskiej przysięgi. Nie zawsze przyczyną rozwodu będą zdarzenia nagłe jak np. zdrada małżeńska. Może to być sytuacja ciągnąca się latami, przykładowo brak zainteresowania sprawami drugiego małżonka, jego zdrowiem, brak opieki nad nim i wiele innych. Jest to katalog otwarty.

 

Co to jest rozwód?

Rozwód to inaczej prawne rozwiązanie związku małżeńskiego. Pociąga za sobą szereg konsekwencji prawnych przede wszystkich w sferze majątkowej, wzajemnej odpowiedzialności prawnej, kontaktów z dziećmi, jeżeli są owocem małżeństwa, a pod względem emocjonalnym stanowi zakończenie pewnego rozdziału w życiu.

 

Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Przesłanką orzeczenia przez sąd rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia. Jeżeli jednak mimo tego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków małżeństwo nie zostanie rozwiązane. Podobnie będzie, gdyby orzeczenie rozwodu miało być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwodu nie będzie także, jeżeli wyłącznie winny rozkładu pożycia małżonek złoży taki pozew. Chyba że niewinny małżonek wyrazi na to zgodę. Oczywiście taka odmowa nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Właściwość rzeczowa sądu

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego stanowią, że sprawy o rozwód prowadzone są wyłącznie przed sądami okręgowymi. Wówczas właściwy sąd okręgowy będzie sądem I instancji, mimo że w polskim systemie sądownictwa funkcjonują jeszcze sądy rejonowe. W dużym uproszczeniu Sąd I instancji to ten, który rozpoznaje sprawę po raz pierwszy. Jeżeli jednak sprawa o rozwód zostanie wniesiona do sądu rejonowego, ten zobowiązany będzie do stwierdzenia swojej niewłaściwości rzeczowej i przekazania sprawy do rozpoznania właściwemu sądowi okręgowemu zgodnie z właściwością rzeczową.

 

Właściwość miejscowa sądu

Pozew o rozwód powinien wpłynąć do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli jedno z nich w okręgu tego sądu ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Przykładowo jeżeli małżeństwo mieszkało w Płocku, a w dacie wniesienia pozwu o rozwód jedno z nich zamieszkuje w Warszawie - właściwy będzie Sąd Okręgowy w Płocku, bo w jego okręgu małżonkowie ostatnio razem mieszkali. Jeżeli jednak oboje z małżonków nie zamieszkują już w Płocku (przykładowo jedno z nich w Warszawie, a drugi w Krakowie), to właściwy będzie sąd, gdzie zamieszkuje pozwany małżonek. W ostateczności właściwy będzie sąd zamieszkania powoda, tj. strony wnoszącej o rozwód.

 

Opłata od pozwu

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych aktualna wysokość opłaty sądowej od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Czasami kwota ta może być znacznym wydatkiem. Ustawodawca nie chcąc ograniczać prawa do sądu osobom, które nie mają wystarczających środków na uiszczenie opłat sądowych, przewidział, że mogą one złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Konieczne będzie złożenie oświadczenia o aktualnym stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach, co pozwoli na ustalenie, czy uiszczenie przez wnioskującego opłaty od pozwu lub jej części narazi ją na uszczerbek w koniecznym utrzymaniu i ewentualnie zwolni od tej opłaty w całości lub w części.

 

Skorzystaj z pomocy prawnika

Sprawa o rozwód wiąże się z dużym ładunkiem emocjonalnym. Dlatego powierzenie prowadzenia sprawy wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej zabezpieczy interes małżonka. Po pierwsze doświadczony adwokat jest osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, a po drugie nie jest bezpośrednio zaangażowany w spór. Daje to rękojmię podejmowania decyzji procesowej w imieniu strony procesu w sposób racjonalny, pozbawiony emocji, a przez to zapewniający maksimum bezpieczeństwa obrony praw. Szukaj prawnika, który specjalizuje się w takich sprawach.

 

Strona 2

Kołdra na zimę - jaką wybrać w Szczecinie?

O czym należy pamiętać przy wypełnianiu wniosku o Kindergeld?