Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Istnieją różne rodzaje odzieży dla pracowników, a mianowicie wyróżniamy odzież roboczą oraz ochronną. Czym różnią się te dwa pojęcia? Ubrania robotnicze wymagane są na niektórych stanowiskach i powinien dostać je każdy, a za ich dostarczenie odpowiada pracodawca.

 

Odzież robotnicza zazwyczaj wymagana jest na halach produkcyjnych lub budowach, gdzie istnieje zagrożenie zniszczenia ubrań prywatnych lub upuszczenia czegoś na stopę. Do odzieży robotniczej zazwyczaj zalicza się koszulki, rękawiczki, o ile są wymagane, spodnie lub wzmacniane buty. Do niej zaliczamy także akcesoria niezbędne w pracy, czyli kaski, zarękawki, okulary, ochronniki słuchu. Często odzież pracownicza mylona jest z odzieżą ochronną, jednak istnieje pomiędzy tymi pojęciami duża różnica.

Odzież ochronna to odzież spełniająca wszystkie normy BHP i służąca do ochrony zdrowia i życia pracownika. Jest stosowana, gdy na miejscu pracy istnieje zagrożenie chemiczne, biologiczne, mechaniczne lub atmosferyczne. Wówczas odzież BHP musi spełniać odpowiednie kryteria dla zagrożeń panujących w środowisku pracy i tak jak odzież pracownicza, musi zostać zapewniona przez pracodawcę. W jej zakres również wchodzą specjalistyczne akcesoria przeznaczone do rodzaju pracy, jaką wykonuje się na danym stanowisku. 

Różnice pomiędzy odzieżą roboczą a ochronną

Odzież pracownicza wykorzystywana jest przez pracodawcę ze względów sanitarnych i technologicznych, w dużej mierze, aby chronić otrzymywany produkt. Jednak nie ma ona specjalnych atestów, nie podlega również normom jakości. Jej funkcja kończy się na tym, że jest wykorzystywana w pracy, to wszystko. Nie ma specjalnej konstrukcji ani cech szczególnych, a chroni jedynie ubrania prywatne przed zabrudzeniem. 

Odzież ochronna różni się niemalże wszystkim od ubrań pracowniczych. Posiada specjalne atesty, chroni przed zagrożeniami, najczęściej kilkoma naraz. Ma inną, mocniejszą konstrukcję, która przeznaczona jest do warunków pracy. Występuje kilka charakterystycznych typów odzieży ochronnej, a jest to:

-odzież chroniąca przed porażeniem prądem elektrycznym, 

-odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi, kwasami czy ogólnym chemicznym środowiskiem pracy, 

-odzież chroniąca przed temperaturami, zarówno skrajnie wysokimi, jak i niskimi, 

-odzież chroniąca przed zagrożeniem biologicznym, stosowana np. w laboratoriach mikrobiologicznych, 

-odzież ochronna ostrzegawcza stosowana zazwyczaj przez służby mundurowe.

Nasze serwisy

aobiznes KAIZEN  wbiznesieeDokumenty