Coaching

  • "Osoba korzystająca z usług coacha może z jego wsparciem zainicjować działania mające na celu osiągnięcie wybranych przez siebie celów"

  • 75 proc. Polaków pracuje po godzinach – wynika  z badania Hays Poland. Aż jedna czwarta specjalistów spędza na wykonywaniu obowiązków zawodowych dodatkowe 10-15 godzin tygodniowo. Co więcej, stałe podłączenie do elektronicznych kanałów komunikacji sprawia, że jeszcze bardziej zaciera się granica pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.