DMS

  • Jeżeli nie interesują Cię techniczne szczegóły instalacji, nie posiadasz serwera i nie chcesz ponosić jednorazowego większego wydatku, wówczas usługa eDokumenty w chmurze jest dla Ciebie najlepszą opcją!

  • Poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w firmie można zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Rośnie efektywność wykonywanej pracy, przetwarzane dane są bezpieczniejsze, a osoby zarządzające mają większą kontrolę nad wydatkami. Trzeba jednak pamiętać, że obieg dokumentów jest tylko jednym z elementów dużo większej układanki.

  • ELO Digital – archiwizacja dokumentów

    Rodzina produktów ELO Digital należy do najbardziej rozpoznawalnych na świecie aplikacji informatycznych w obszarze obiegu dokumentów elektronicznych. Oprogramowanie ELO zapewnia usystematyzowaną archiwizację dokumentów oraz procesowanie w bezpiecznych, w pełni kontrolowanych obiegach workflow.