Zarządzanie firmą

  • Koszty energii zużywanej w biurach to często znaczna część wydatków ponoszonych co roku przez polskie przedsiębiorstwa. Na szczęście istnieje wiele sposobów na ich optymalizację. Oto 5 skutecznych propozycji!

  • Nadmierne zadłużanie się często określamy mianem spirali zadłużenia. Jak wynika z nazwy, kiedy już raz wpadniemy w taką spiralę, ciężko jest później nam się z niej wydostać. Problemy same się nie rozwiązują a długi narastają. Jeśli ilość pożyczek pozabankowych, rat kredytów i innych zobowiązań jest większa niż nasz dochód, oznacza to, że utknęliśmy w spirali zadłużenia. Zazwyczaj nie jesteśmy wtedy w stanie spłacić naszych zobowiązań. Istnieją jednak sposoby jak rozwiązać ten problem.