Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Opis funkcjonalności 

Controlling Aktywny jest zainplementowanym w systemie UNIFIRMA narzędziem budżetowania oraz wielowymiarowej analizy informacji, znakomicie sprawdzającym się w przedsiębiorstwach, które potrzebują szybkiego dostępu do przekrojowej informacji. Jego użytkownikami są nie tylko działy rachunkowości zarządczej i controllingu, ale również, a może przede wszystkim cała kadra kierownicza firmy. Program ten współpracuje z różnymi systemami przedsiębiorstwa finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, gospodarki magazynowej 

Zalety systemu: 

• sterowanie bieżącą działalnością przedsiębiorstwa 
• poprawę płynności finansowej i efektywności działań 
• realizację strategii firmy poprzez budżetowanie 
• planowanie i realizację rozliczeń wewnętrznych 
• kontrolę poszczególnych jednostek organizacyjnych 
• symulacje wariantów i scenariusza 
• rozliczanie poszczególnych zadań i realizowanych procesów 
• integrację działań jednostek organizacyjnych Spółki i Grup Kapitałowych (w tym konsolidację sprawozdań finansowych) 
• planowanie i analizę przepływów finansowych 
• wykorzystanie predefiniowanej tematycznej hurtowni danych 
• tworzenie własnych zestawień i raportów (kreator raportów) 
• realizację Systemu Informowania Kierownictwa w firmie