Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

biz6 września 2019 roku podpisana została ustawa dotycząca zmiany ustawy Kodeks spółek handlowych, jak również niektórych innych uchwaleń (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798). Obejmuje ona nałożenie na spółki obowiązku korzystania z elektronicznego rejestru akcjonariuszy po karą grzywny nawet 20 tysięcy złotych. Który podmiot będzie najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o tego typu usługę?

 

Czym jest obowiązkowy rejestr akcjonariuszy?

Do 1 stycznia 2021, spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne mają obowiązek prowadzić rejestr akcjonariuszy w formie elektronicznej, z czym wiąże się utrata ważności wszelkich dokumentów akcji niepublicznych ww. spółek. Powiązane jest to z tzw. dematerializacją akcji w formie papierowej. W związku z tym już teraz każda firma zobligowania do podjęcia wspomnianych działań, powinna już teraz rozpocząć przygotowania poprzez wybranie jeden z podmiotów, który będzie prowadził dla nich elektroniczny rejestr akcjonariuszy. Najczęściej jest to dom maklerski bądź jeden z większych banków. 30 września 2020 natomiast jest datą, do której należy dokonać takich czynności jak:

  • wybór podmiotu prowadzącego
  • podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym
  • pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce

 

Dematerializacja akcji

Termin dematerializacja akcji wiąże się zarówno z ujawnieniem wszelkich akcji rejestrowych, jak również praw z nimi powiązanych. Wszystkie ww. czynności zawarte będą w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, tzn. wspólników spółek akcyjnych bądź komandytowo-akcyjnych, którzy są w posiadaniu akcji akcji przez nie wyemitowanych. Dane o akcjonariuszach dostępne mają być 1 stycznia 2021 roku, ze względu na fakt, iż w tym dniu dokumenty wydane przez spółki tracą ważność.

 

Q Securities - Twój podmiot prowadzący

W związku z koniecznością prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy, warto postawić podmiot prowadzący w postaci domu maklerskiego Q Securities - qsecurities.pl/uslugi-rejestr-akcjonariuszy. Zapewniamy profesjonalną pomoc w przypadku umowy, której podpisanie umożliwiamy zarówno osobiście, elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zdalnie. Zapewniamy m.in. bezpieczeństwo i integralność danych, rozsądne prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z przepisami oraz dokonywanie zmian w związku ze zmianą własności akcji, co ma miejsce szczególnie w przypadku dziedziczenia, darowizny bądź sprzedaży.