Praca

W pierwszym kwartale 2024 roku dane dotyczące zakupów pokazują nieoczekiwane zmiany. Oczekiwaliśmy obniżek stóp procentowych, ale stabilizacja inflacji sprawiła, że stało się to mało prawdopodobne. Niepewność geopolityczna może spowodować wzrost kosztów ropy naftowej, co zwiększyłoby presję na inflację. Wszystko to oznacza, że presja inflacyjna z lat 2022 i 2023 prawdopodobnie utrzyma się do 2024 roku.

Więcej…Salesforce Shopping Index Q1 2024: Kupujący Oszczędzają

Zmiany na rynku pracy w Polsce i na świecie są nieuniknione. Automatyzacja, sztuczna inteligencja (AI) oraz zmieniające się modele zatrudnienia znacząco wpływają na liczbę dostępnych miejsc pracy. Eksperci z Personnel Service prognozują, że obecna liczba ofert pracy w polskiej gospodarce może być najwyższa, jaką kiedykolwiek zobaczymy. W kolejnych latach czeka nas spadek podaży pracy, co ma związek z kilkoma kluczowymi czynnikami: demografią, technologią i nowymi trendami w zatrudnieniu.

Więcej…Przyszłość Rynku Pracy w Polsce: Automatyzacja, AI

W erze Przemysłu 4.0 technologia oferuje wiele możliwości, aby produkcja była bardziej zrównoważona. Analiza danych procesowych na każdym etapie produkcji, wspierana sztuczną inteligencją (AI), pozwala na optymalizację zadań oraz oszczędność energii i zasobów. Takie podejście przyświecało współpracy Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. z ifm electronic, mającej na celu wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i aplikacji, które zwiększyłyby wydajność produkcji szyb samochodowych, jednocześnie obniżając koszty związane z zużyciem wody zdemineralizowanej.

Więcej…Innowacyjne Wdrożenia ifm electronic w Pilkington

Nowe propozycje rządowe dotyczące zmian w systemie wypłacania wynagrodzeń na zwolnieniach lekarskich (L4) budzą wiele emocji i kontrowersji. Wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi to ZUS wypłacałby świadczenia chorobowe od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego, może przynieść korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom, ale także rodzić pewne ryzyka. Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy i prezes firmy Conperio, przybliża potencjalne konsekwencje tych zmian dla różnych grup interesariuszy.

Więcej…Zmiany w Wynagrodzeniach na L4

Polska kampania ekologiczna "Kręci Nas Recykling" zakończyła swoją trzecią edycję, przynosząc imponujące rezultaty w zakresie sprzątania i zalesiania kraju. W tym roku, dzięki zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy, udało się zebrać aż 75 ton śmieci oraz 20 000 zużytych opon. Organizatorzy – Firma Oponeo.pl – obiecują posadzenie 5000 drzew, które staną się trwałym świadectwem wspólnych wysiłków na rzecz czystszego środowiska.

Więcej…Podsumowanie Kampanii "Kręci Nas Recykling"

Praca w Polsce dla obywateli Ukrainy od wielu lat stanowi atrakcyjną alternatywę dla zatrudnienia w ich ojczyźnie. Różnice w zarobkach, bliskość geograficzna oraz niska bariera językowa przyciągają do Polski tysiące Ukraińców. Analizując najnowsze dane dotyczące zarobków i warunków pracy Ukraińców w Polsce, można zrozumieć, dlaczego tak wielu z nich decyduje się na pracę w naszym kraju.

Więcej…Praca Ukraińców w Polsce: Zarobki, warunki i korzyści

Polska gospodarka stoi przed poważnymi wyzwaniami, związanymi z zamykaniem fabryk, przenoszeniem produkcji za granicę oraz masowymi zwolnieniami pracowników. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wiele firm ogłosiło plany dotyczące wygaszenia produkcji i redukcji zatrudnienia, co dotknęło tysiące pracowników w różnych sektorach przemysłu. Problemy te odzwierciedlają szersze trudności, z jakimi boryka się polska gospodarka w obliczu rosnących kosztów produkcji, zawiłego systemu podatkowego i trudnych warunków rynkowych.

Więcej…Wygaszenie Produkcji i Masowe Zwolnienia

Choć ma już w Polsce 14 hoteli, sieć B&B HOTELS to nie tylko komfortowe, doskonale zlokalizowane w przestrzeni miejskiej obiekty noclegowe oferujące gościom jakość w korzystnej cenie. To także świetne miejsce stwarzające duże możliwości rozwijania i doskonalenia swoich kompetencji, zdobywania nowych umiejętności czy awansu zawodowego. Wystarczy prześledzić przebieg kariery jej pracowników, by zauważyć, że nie brakuje wśród nich osób, które zanim zostały managerami czy dyrektorami, zaczynały od pracy na stanowiskach operacyjnych.

Więcej…B&B HOTELS stawia na rozwój pracowników

W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się obecności imigrantów na rynku pracy w Polsce. Zjawisko migracji zarobkowej, zwłaszcza z krajów takich jak Ukraina, staje się coraz bardziej widoczne. Jednakże, obok zauważalnych korzyści, pojawiają się także wyzwania i kwestie społeczne, które wpływają na stosunek Polaków do zagranicznych pracowników.

Więcej…Analiza Stosunku Polaków do Zagranicznych Pracowników

W dzisiejszym dynamicznym świecie cyfrowym, analityka danych stała się kluczowym obszarem rozwoju kariery dla wielu osób zainteresowanych IT i analizą biznesową. Wartościowe umiejętności analityczne i techniczne otwierają drzwi do różnorodnych ścieżek zawodowych oraz zapewniają atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego. W tym artykule skupimy się na kluczowych umiejętnościach oraz perspektywach rozwoju kariery w dziedzinie analityki danych.
Więcej…Analityka Danych: Kluczowe Umiejętności i Perspektywy

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologicznym, rozwój kariery w branży IT jest bardzo atrakcyjną perspektywą dla wielu osób. Jednakże, aby odnieść sukces i osiągnąć satysfakcję zawodową, konieczne jest posiadanie kluczowych umiejętności oraz świadomość najnowszych trendów na rynku pracy w IT. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu, co jest niezbędne do sukcesu w karierze IT oraz jakie są aktualne tendencje na tym rynku.
Więcej…Rozwój Kariery w IT: Kluczowe Umiejętności i Trendy

Współczesna gospodarka coraz bardziej kieruje się ku zrównoważonemu rozwojowi, co stawia przed sektorem bankowym nowe wyzwania i okazje. Koncepcja ESG (Environmental, Social, Governance) stała się kluczowym narzędziem oceny przedsiębiorstw pod kątem odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Sektor bankowy odgrywa zasadniczą rolę w tej transformacji, stając się katalizatorem zmian prośrodowiskowych i społecznych.
Więcej…Finansowanie zrównoważonego rozwoju: ESG

Rozważania na temat przepisów dotyczących zwolnień chorobowych wzbudzają wiele kontrowersji i dyskusji wśród ekspertów rynku pracy. W ostatnich latach obserwujemy zwiększoną świadomość konieczności zmiany podejścia do osób przewlekle chorych oraz potrzeby wprowadzenia bardziej elastycznych rozwiązań, które będą uwzględniały specyficzne sytuacje zdrowotne pracowników. Jakie propozycje mogą przyczynić się do poprawy sytuacji pracowników chorych? Przyjrzyjmy się temu bliżej.
Więcej…Propozycje dla Poprawy Sytuacji Pracowników

W dzisiejszym świecie sztuczna inteligencja (SI) odgrywa coraz większą rolę w biznesie, wprowadzając innowacje i zmieniając sposób, w jaki firmy operują i podejmują decyzje. Jednakże wraz z postępem technologicznym pojawiają się nowe wyzwania i kwestie, które należy uwzględnić, aby wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i efektywny.
Więcej…Ewolucja Sztucznej Inteligencji w Biznesie

Współczesne przedsiębiorstwa działające w branży odnawialnych źródeł energii (OZE) stoją przed wyzwaniami związanymi z konkurencyjnym rynkiem oraz rosnącym zainteresowaniem konsumentów zieloną energią. Skuteczne strategie marketingowe są kluczowe dla przyciągnięcia klientów i budowy pozytywnego wizerunku firmy. Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, które mogą pomóc firmom OZE osiągnąć sukces na rynku.
Więcej…Strategie Marketingowe dla Firm OZE

Motywacja pracowników jest kluczowym elementem dla każdej firmy dążącej do sukcesu i rozwoju. Świadomość tego, jak istotne jest zadbanie o dobre nastroje wśród pracowników, prowadzi do zwiększenia zaangażowania, produktywności i lojalności. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się siedmiu skutecznym sposobom optymalizacji motywacji pracowników, co przyczyni się do budowy silnego i efektywnego zespołu.
Więcej…Optymalizacja Motywacji Pracowników: Klucz do Sukcesu

Rynek pracy dynamicznie ewoluuje, a wraz z nim zmieniają się również metody poszukiwania i rekrutacji pracowników. W dobie cyfrowej, Internet stał się nieodłącznym narzędziem w procesie pozyskiwania talentów, szczególnie w branżach takich jak przemysł, gdzie deficyt pracowników staje się coraz bardziej widoczny. Dzięki innowacyjnym podejściom i wykorzystaniu nowoczesnych platform, firmy mogą skutecznie dotrzeć do potencjalnych kandydatów i zapełnić luki kadrowe. Oto kilka nowoczesnych metod rekrutacji pracowników w erze cyfrowej.
Więcej…Nowoczesne Metody Rekrutacji Pracowników

Globalny gender gap w dziedzinie zarobków od dawna pozostaje przedmiotem dyskusji i analiz. Jednakże, czy ta różnica ma odzwierciedlenie w świecie freelancingu? Badania przeprowadzone przez platformę Freelancehunt rzuciły nowe światło na tę kwestię, ujawniając istniejące różnice między zarobkami freelancerów w Europie Środkowej i Wschodniej.
Więcej…Różnice wynagrodzeń między płciami

Najnowsze dane z raportu "Barometr Rynku Pracy" Gi Group Holding rzucają światło na aktualne tendencje w zakresie wynagrodzeń i planów zatrudnienia na polskim rynku pracy. Wyniki wskazują na wyzwania, przed którymi stoją zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, w kontekście oczekiwań, planów rozwojowych i zmian na rynku pracy.
Więcej…Wyzwania Wynagrodzeń w Polskim Biznesie

Nieustannie poruszany, lecz nadal aktualny temat różnic w wynagrodzeniach między płciami na polskim rynku pracy zasługuje na szczegółową analizę i działania zmierzające do eliminacji wszelkich form dyskryminacji. Dane prezentowane przez różne raporty i badania wskazują na istniejące nierówności, które wymagają uwagi i interwencji ze strony społeczeństwa i instytucji zajmujących się rynkiem pracy.
Więcej…Analiza Różnic Wynagrodzeń Między Płciami