Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wirtualny pokój danych (VDR - w języku angielskim Virtual data room lub deal room) to właściwie rodzaj zaawansowanej aplikacji. Za pomocą przeglądarki internetowej uprawnieni użytkownicy uzyskują dostęp do określonego zbioru danych (zbioru dokumentów). Na korzystanie z wirtualnego pokoju danych decydują się dziś nie tylko duże, ale także małe i średnie firmy.

 

 

 

 

 

 

Czym są wirtualne pokoje danych?

Wirtualny pokój danych to metaforyczne określenie dostępnych online repozytoriów informacji. Celem tych repozytoriów jest gromadzenie dokumentów i dzielenie się nimi z innymi użytkownikami. Podstawowym zastosowaniem wirtualnych pokojów danych jest ułatwianie przeprowadzania transakcji kapitałowych. Dane są szyfrowane za pomocą najbezpieczniejszych dostępnych protokołów. Gwarantuje to, że dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione.

Na rynku funkcjonuje kilkunastu znaczących dostawców tego rodzaju usług. Są to duże i cenione przedsiębiorstwa działające na skalę międzynarodową, co stanowi dodatkową gwarancję bezpieczeństwa naszych transakcji.

 

Kto powinien zdecydować się na korzystanie z wirtualnych pokoi danych?

Na korzystanie z wirtualnych pokoi danych zdecydować powinny się przede wszystkim te przedsiębiorstwa, którym szczególnie zależy na bezpieczeństwie transakcji i związanych z nimi danych. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą wirtualnych pokoi danych jest zbliżone do bezpieczeństwa transakcji bankowych.

Szczególnie istotne jest korzystanie z wirtualnych pokojów danych w procesach przejęć i łączenia się spółek. Wszystkie zainteresowane strony mają wtedy możliwość wglądu do danych o charakterze poufnym. Do niedawna zamiast środowisk informatycznych stosowano w tym celu fizyczne zbiory dokumentów (tzw. "tradycyjny data room"). Dokumenty te musiały być gromadzone w jednym miejscu, co było oczywiście niewygodne (konieczność transportu dokumentów i dojazdu obu stron, w tym nawet z odległych zakątków świata) i niebezpieczne. Zaletą korzystania z wirtualnych pokojów danych jest także znaczne skrócenie czasu transakcji.

Pierwotnie wirtualne pokoje danych służyły więc transakcjom dużym, przeprowadzanym przez największe spółki, i to w szczególnie trudnych uwarunkowaniach. Obecnie jednak wirtualny pokój danych służyć może dowolnym transakcjom, stanowiąc rodzaj wirtualnego biura. Wirtualne pokoje danych to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki - korzystają z nich już nawet mikroprzedsiębiorstwa. Rezygnacja z biur tradycyjnych pozwala na znaczną oszczędność pieniędzy i czasu.

Do rozwoju wirtualnych pokoi danych przyczynia się także coraz większy nacisk na ochronę danych osobowych. Przedsiębiorstwa, które dysponują bazami danych drażliwych dotyczących podmiotów zewnętrznych powinny gromadzić je w wirtualnych pokojach danych.

Korzystanie z VDR wiązać może się także z możliwością docierania do wielu inwestorów jednocześnie. Inwestorzy ci nie muszą przy tym wiedzieć o działaniach innych osób mających dostęp do danych.

Wciąż jednym z podstawowych zadań wirtualnych pokojów danych jest ułatwianie pracy w tych obszarach gospodarki, w których istnieją szczególnie silne regulacje prawne. Prócz ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa transakcji chodzi tu np. o informacje dotyczące patentów.

 

Reklamodawca

Nasze serwisy

aobiznes KAIZEN  wbiznesieeDokumenty