Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Określenie wpływu, jaki firma wywiera na środowisko, może być skomplikowanym zadaniem, jednak jest konieczne do tego, by optymalizować procesy produkcyjne i dostosować się panujących norm. Czym właściwie jest ślad węglowy i dlaczego warto znać jego wartość?

 

Czym jest ślad węglowy? 

Ze względu na techniczny charakter śladu węglowego i ogólnych określeń dotyczących zanieczyszczeń, jakie generują firmy, trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów: 

  • Ślad węglowy – szacunek całkowitej ilości gazów cieplarnianych wytworzonych w celu bezpośredniego i pośredniego prowadzenia firmy; 
  • Gazy cieplarniane lub GHG – są mierzone przy obliczaniu śladu węglowego. Są to gazy, które ogrzewają planetę, zatrzymując ciepło w atmosferze; 
  • Dwutlenek węgla lub CO2 – powstaje podczas spalania paliw kopalnych i odpowiada za większość emisji; 
  • Metan lub CH4 – pochodzi głównie z rolnictwa i ze składowisk odpadów.  

Ślad węglowy jest więc wspólnym oznaczeniem całej emisji dla danej firmy i wszystkich wytworzonych w niej gazów, które przyczyniają się do zmian środowiskowych.  

Prawidłowa ocena śladu węglowego pomaga zidentyfikować i usunąć problemy, a zarządzanie emisjami gazami cieplarnianymi jest nie tylko wyzwaniem. Oznacza również racjonalne dysponowanie zasobami, a tym samym zmniejszenie kosztów produkcji. Osoby, które są zainteresowane szkoleniem z tego zakresu, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/slad-weglowy-jako-podstawa-zarzadzania-emisjami-gazow-cieplarnianych/

 

Ocena śladu węglowego 

Protokół w sprawie gazów cieplarnianych dzieli emisje gazów cieplarnianych na trzy zakresy, które reprezentują sposób emisji gazów i ich kontrolę: 

  • Zakres 1 to bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych kontrolowane przez firmę. Obejmuje to np. zużycie paliwa (ogrzewanie, urządzenia procesowe i pojazdy), produkcję, systemy chłodnicze. 
  • Zakres 2 to pośrednia emisja gazów cieplarnianych, która wynika z zakupionej energii elektrycznej, ciepła lub pary wykorzystywanej do zasilania obiektu i urządzeń. 
  • Zakres 3 to pośrednie emisje gazów cieplarnianych, na które firma może wpływać, ale których nie kontroluje. Do tej kategorii należą transport surowców lub podróże służbowe. Często jest najbardziej istotny, a jednocześnie najtrudniejszy do oszacowania.