Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

real estate agents 1116779 640
Sprzedaż nieruchomości a VAT - ta kwestia wzbudza bardzo wiele kontrowersji. Jest to uwarunkowane tym, że opodatkowanie sprzedaży nieruchomości VAT-em odbywa się na niezwykle zawiłych zasadach i wytycznych. Wszyscy eksperci podkreślają, że przepisy odnośnie sprzedawania nieruchomości są zdecydowanie zbyt skomplikowane. Sporo podatników ma ogromne problemy z tym, aby prawidłowo określić, czy w konkretnym przypadku trzeba opodatkować daną transakcję czy też nie. W niniejszym artykule przedstawiamy pakiet informacji na tematy sprzedaży nieruchomości a VAT.

 

 

Sprzedaż nieruchomości a VAT - najważniejsze informacje


Warto wiedzieć, że podstawowa zasada w tym zakresie jest taka, że sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu za pośrednictwem podatku VAT, jednak dokładne przepisy ustawy o podatku VAT wskazują, że jest możliwy cały szereg zwolnień w określonych okolicznościach. Szereg wytycznych można znaleźć w artykule 43 ustawy o VAT. Mówi on, że z podatku zwolnione są dostawy budynków, budowli bądź ich części wtedy gdy: 

  • między pierwszym zasiedleniem a realizacją dostawy budowli bądź całego budynku minęło mniej niż 24 miesiące, 
  • dostawa jest realizowana razem z pierwszym zasiedleniem bądź bezpośrednio przed nim. 

Jak wskazuje powyżej przywołany przepis prawa, zdecydowanie najistotniejszą kwestią dla określenia zasad opodatkowania dla dostawy konkretnego budynku jest ustalenie, kiedy doszło do jego zasiedlenia oraz jaki czas upłynął od tego momentu. Jeśli oba te warunki zostaną spełnione, o wiele łatwiej będzie nam określić, czy podatek VAT od sprzedaży należy uiścić czy wręcz przeciwnie.


Czym jest pierwsze zasiedlenie nieruchomości? 


W trakcie ustalania zasad opodatkowania konkretnej dostawy bardzo ważna jest data pierwszego zasiedlenia. Co konkretnie oznacza ten termin? Nie należy do definiować w sposób potoczny. Dokonanie zasiedlenia po raz pierwszy nie może być tożsame z rozpoczęciem eksploatowania konkretnego budynku bądź jego części. Dokładną definicję ustawową pierwszego zasiedlenia można znaleźć w artykule 2 ustawy o VAT.