Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

wniosku kindergeld
W Niemczech istnieje wiele świadczeń rodzinnych, które stanowią wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi. Najpowszechniejszym zasiłkiem jest Kindergeld, który przysługuje także Polakom, podejmującym legalne zatrudnienie na terenie Niemiec. Z artykułu dowiesz się, na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku, by zrobić to poprawnie.

 

 

 

Komu przysługuje Kindergeld?

Każda osoba, która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, może wnioskować o przyznanie zasiłku Kindergeld. Prawo do składania wniosku przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka. Rodzinną zapomogę można otrzymać nie tylko na biologiczne potomstwo, ale także na:

 • dzieci przysposobione,
 • dzieci współmałżonka,
 • dzieci zarejestrowanego partnera życiowego (w przypadku związku osób tej samej płci),
 • wnuki.

 

Kindergeld przysługuje bez względu na wysokość dochodów opiekunów. Warunkiem uzyskania świadczenia nie jest także meldunek dziecka na terenie Niemiec, jednak musi ono zamieszkiwać na terenie któregoś z krajów należących do Unii Europejskiej. W Niemczech nie musi mieszkać także każde z rodziców - Kindergeld jest wypłacane przez Familienkasse (Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych) temu z opiekunów, który jest zatrudniony na terenie Niemiec. Oznacza to, że wnioskodawcami mogą zostać także opiekunowie, którzy wykonują w Niemczech pracę sezonowo, a dzieci na które pobierane jest Kindergeld, mogą mieszkać w Polsce. W przypadku rodziców pozostających w separacji lub po rozwodzie świadczenie przysługuje temu z nich, z którym mieszka dziecko.

O Kindergeld może wnioskować też sam małoletni, ale pod warunkiem, że ukończył 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Omawiane świadczenie rodzinne na dziecko jest wypłacane w Niemczech przez cały okres kształcenia, ale nie dłużej niż do 25. roku życia. Wniosku nie można złożyć także, jeśli osoba poniżej 25. roku życia podjęła pracę i otrzymuje wynagrodzenie przekraczające kwotę przewidzianą w regulacjach dotyczących Kindergeld.

 

Wniosek o Kindergeld - jak wypełnić?

Wniosek o Kindergeld występuje w postaci formularza, który można pobrać z internetu lub dostać na miejscu w Kasie Świadczeń Rodzinnych. Składa się on z dwóch części: ogólnej oraz załącznika na każde dziecko (niem. Anlage Kind).

W pierwszej części Wnioskodawca podaje ogólne informacje takie jak:

 • podać dane osobiste osoby składającej wniosek: Name (nazwisko), Vorname (imię), datę urodzenia (Geburtsdatum), miejsce urodzenia (Geburtsort), płeć (Geschlecht), narodowość (Staatsangehörigkit), pełny adres zamieszkania (Anschrift),
 • numer konta bankowego, na które mają być przelewane środki imię i nazwisko właściciela konta,
 • dane dzieci, na które są obecnie pobierane świadczenia oraz numer zasiłku rodzinnego,
 • na jakie dzieci składany jest wniosek,

Wniosek powinien zostać podpisany przez Wnioskodawcę oraz drugiego opiekuna, w przypadku rodziców.

Drugą część wniosku stanowi załącznik dziecko, w którym Wnioskodawca musi podać szczegółowe informacje dotyczące małoletniego, na którego chce uzyskać Kindergeld.

 

wniosku kindergeld
W Niemczech istnieje wiele świadczeń rodzinnych, które stanowią wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi. Najpowszechniejszym zasiłkiem jest Kindergeld, który przysługuje także Polakom, podejmującym legalne zatrudnienie na terenie Niemiec. Z artykułu dowiesz się, na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku, by zrobić to poprawnie.

 

 

 

Komu przysługuje Kindergeld?

Każda osoba, która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, może wnioskować o przyznanie zasiłku Kindergeld. Prawo do składania wniosku przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka. Rodzinną zapomogę można otrzymać nie tylko na biologiczne potomstwo, ale także na:

 • dzieci przysposobione,
 • dzieci współmałżonka,
 • dzieci zarejestrowanego partnera życiowego (w przypadku związku osób tej samej płci),
 • wnuki.

 

Kindergeld przysługuje bez względu na wysokość dochodów opiekunów. Warunkiem uzyskania świadczenia nie jest także meldunek dziecka na terenie Niemiec, jednak musi ono zamieszkiwać na terenie któregoś z krajów należących do Unii Europejskiej. W Niemczech nie musi mieszkać także każde z rodziców - Kindergeld jest wypłacane przez Familienkasse (Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych) temu z opiekunów, który jest zatrudniony na terenie Niemiec. Oznacza to, że wnioskodawcami mogą zostać także opiekunowie, którzy wykonują w Niemczech pracę sezonowo, a dzieci na które pobierane jest Kindergeld, mogą mieszkać w Polsce. W przypadku rodziców pozostających w separacji lub po rozwodzie świadczenie przysługuje temu z nich, z którym mieszka dziecko.

O Kindergeld może wnioskować też sam małoletni, ale pod warunkiem, że ukończył 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Omawiane świadczenie rodzinne na dziecko jest wypłacane w Niemczech przez cały okres kształcenia, ale nie dłużej niż do 25. roku życia. Wniosku nie można złożyć także, jeśli osoba poniżej 25. roku życia podjęła pracę i otrzymuje wynagrodzenie przekraczające kwotę przewidzianą w regulacjach dotyczących Kindergeld.

 

Wniosek o Kindergeld - jak wypełnić?

Wniosek o Kindergeld występuje w postaci formularza, który można pobrać z internetu lub dostać na miejscu w Kasie Świadczeń Rodzinnych. Składa się on z dwóch części: ogólnej oraz załącznika na każde dziecko (niem. Anlage Kind).

W pierwszej części Wnioskodawca podaje ogólne informacje takie jak:

 • podać dane osobiste osoby składającej wniosek: Name (nazwisko), Vorname (imię), datę urodzenia (Geburtsdatum), miejsce urodzenia (Geburtsort), płeć (Geschlecht), narodowość (Staatsangehörigkit), pełny adres zamieszkania (Anschrift),
 • numer konta bankowego, na które mają być przelewane środki imię i nazwisko właściciela konta,
 • dane dzieci, na które są obecnie pobierane świadczenia oraz numer zasiłku rodzinnego,
 • na jakie dzieci składany jest wniosek,

Wniosek powinien zostać podpisany przez Wnioskodawcę oraz drugiego opiekuna, w przypadku rodziców.

Drugą część wniosku stanowi załącznik dziecko, w którym Wnioskodawca musi podać szczegółowe informacje dotyczące małoletniego, na którego chce uzyskać Kindergeld.

 

Strona 2

Opinie ErpBox, czyli czy warto współdziałać z platformą sprzedażową

Rejestracja i zmiana danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem nowej platformy – Portalu Rejestrów Sądowych.