Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W przypadku trudności firma powinna uwzględnić czynniki ekonomiczne, które negatywnie wpływają na jej działanie. Nie można jednak zapomnieć o pracownikach tworzących organizację. Emocje, jakie wywołuje restrukturyzacja, mogą powodować konflikty i kłopoty przy tworzeniu nowych planów wprowadzanych zmian.

 

Nowe standardy współpracy z pracownikami

Zmiany na rynku pracy oraz wprowadzanie nowych technik kierowania zasobami ludzkimi spowodowały większą dbałość przedsiębiorcy o komfort pracowników. Tego samego oczekuje również rynek i otoczenie premiujące firmy odpowiedzialne społecznie oraz te, które tworzą długoterminowe relacje z osobami zatrudnionymi w firmie. Decyzje podejmowanie w czasie sytuacji kryzysowych wymagają elastyczności oraz uwzględniania oczekiwań obu stron umowy o pracę.

 

Pomoc kadrze kierowniczej podczas przeprowadzania restrukturyzacji

Zwolnienia są tematem trudnym i wymagającym dużej wiedzy. Zmniejszyć ryzyko niepowodzenia tego przedsięwzięcia może outplacement kalkulator. Takie narzędzie umożliwi odnalezienie dopasowanej oferty konsultacji procesu zmian oraz dostarczeniu gotowych i sprawdzonych rozwiązań kadrowych. Wszystko zaczyna się od kontaktu przedsiębiorcy z podmiotem doradczym w celu określenie zakresu zwolnień i sprawdzenia jakie działania okażą się bardziej skuteczne. Anonimowa informacja umieszczona na stronach takich jak https://outplacementkalkulator.pl pozwala przełamać barierę wynikającą z wyobrażenia o znaczących kosztach takich usług. Działania takie pozwalają na budowę wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.

 

Metody stosowane przez doradców

Specjaliści odbudują zaufanie pracowników do przedsiębiorcy przez stworzenie kanałów informacyjnych. W taki sposób będą przekazywane dane, o tym, co firma chce zrobić i jak to może wpłynąć na ścieżkę kariery każdego z zatrudnionych. Jeżeli dokonywane będą zwolnienia grupowa, to osoby takie zostaną objęte indywidualną pomocą oraz wsparciem do czasu znalezienia nowej posady. Zasoby ludzkie można również wykorzystać w nowych działach przedsiębiorstwa. Rekrutacja wewnętrzna polega na stworzenie ofert pracy dostępnych dla pracowników tak, aby mogli oni aplikować na nowe stanowiska. Organizacja zachowuje wartościowych pracowników i skraca czas potrzebny na rekrutację. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że osoby takie szybciej rozpoczynanie wykonywania swoich obowiązków, ponieważ znają metody i strukturę przedsiębiorstwa. Wpływa to również na efektywność wprowadzanych zmian, ponieważ nie występują konflikty związane z poczuciem zagrożenia zwolnieniami. 

 

 

Nasze serwisy

aobiznes KAIZEN  wbiznesieeDokumenty