Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

kancelaria
Kancelaria komornika jest niekiedy przysłowiową, ostatnią deską ratunku, bo choć obowiązkiem każdego pracodawcy jest terminowe wypłacanie wynagrodzeń pracownikom, to nie zawsze tak się dzieje. Czasami firmy mają tę zasadę za nic, a pracownik jest zmuszony do szukania innych możliwości odzyskania należnych mu pieniędzy.

 

Na szczęście istnieją sposoby wyjścia z tej niewesołej sytuacji. Każdy pracownik może skutecznie walczyć o zaległe wypłaty, i to wraz z odsetkami. W tym tekście skupimy się na odzyskiwaniu pieniędzy należnych pracownikowi etatowemu, czyli takiemu, który zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę. Ta forma zatrudnienia gwarantuje każdemu pracownikowi największą ochronę i daje wiele możliwości walki z pracodawcą. Niewypłacanie pensji w wyznaczonym terminie jest bardzo poważnym naruszeniem obowiązków przez pracodawcę, który bierze je na siebie dobrowolnie wraz z zatrudnieniem pracownika.

 

Możliwość pierwsza – skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Jeżeli pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia, najpierw warto skierować skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, a ta zwykle rozpoczyna kontrolę w firmie i żąda od pracodawcy wyjaśnień. Jeśli roszczenie pracownika jest zasadne, to PIP natychmiast wydaje nakaz wypłaty wynagrodzenia, a tu już może wkroczyć kancelaria komornika, która pomoże odzyskać pieniądze. Nakazowi zapłaty może towarzyszyć także grzywna za niedopełnienie obowiązku przez pracodawcę. Inspekcja Pracy może także skierować sprawę do sądu, a wówczas pracodawcy grożą już bardzo wysokie kary finansowe.

Trzeba pamiętać jednak o tym, że nakaz zapłaty wydawany jest przez PIP tylko wówczas, gdy nie ma żadnych sporów miedzy pracodawcą a pracownikiem, a niewypłacone wynagrodzenie jest po prostu faktem. Niewypłacone świadczenie musi być wyliczone i zatwierdzone przez pracodawcę, a także musi być już zaksięgowane w księgach podatkowych danej firmy.

 

Możliwość druga – wypłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pracownik, który nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia za pracę, może poprosić o pomoc Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Trzeba jednak pamiętać, że Fundusz ten ma dość ograniczony zakres działania. Może wkroczyć do akcji, jeśli brak wypłat nastąpił w sytuacji potwierdzonej niewypłacalności pracodawcy, to znaczy wówczas gdy ogłoszono upadłość pracodawcy lub złożony został wniosek o upadłość firmy.

Poszkodowany pracownik może wystąpić o zaliczkę z Funduszu na poczet niewypłaconego wynagrodzenia, a wniosek składa się do Marszałka Województwa.

 

Możliwość trzecia – skierowanie sprawy do Sądu Pracy

Pracownik, który nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia, może wystąpić do Sądu Pracy z pozwem o zapłatę. Pozew można składać osobiście lub przez pełnomocnika, a pracownik nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu, jeśli żądana kwota nie przekracza kwoty 50 000 zł. Przy sporach o większej wartości należy wpłacić 5% kwoty, o którą się występuje. Jeśli jednak kwota niewypłaconego świadczenia przekracza 75 000 złotych, sprawy nie rozpatruje Sąd Pracy. Pozew należy wówczas złożyć w Sądzie Rejonowym. Pracownik ma prawo żądać zaległych świadczeń wraz z odsetkami, które są swego rodzaju rekompensatą za brak możliwości korzystania z pieniędzy we wcześniejszym okresie. Poszkodowana osoba może żądać także naprawienia szkód związanych z brakiem wynagrodzenia takich jak chociażby odsetki od niespłacanych w terminie rat kredytów, odsetki od opłat za czynsz itd. Po wydaniu wyroku i otrzymaniu nakazu płatności sprawę może przejąć kancelaria komornika.

kancelaria
Kancelaria komornika jest niekiedy przysłowiową, ostatnią deską ratunku, bo choć obowiązkiem każdego pracodawcy jest terminowe wypłacanie wynagrodzeń pracownikom, to nie zawsze tak się dzieje. Czasami firmy mają tę zasadę za nic, a pracownik jest zmuszony do szukania innych możliwości odzyskania należnych mu pieniędzy.

 

Na szczęście istnieją sposoby wyjścia z tej niewesołej sytuacji. Każdy pracownik może skutecznie walczyć o zaległe wypłaty, i to wraz z odsetkami. W tym tekście skupimy się na odzyskiwaniu pieniędzy należnych pracownikowi etatowemu, czyli takiemu, który zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę. Ta forma zatrudnienia gwarantuje każdemu pracownikowi największą ochronę i daje wiele możliwości walki z pracodawcą. Niewypłacanie pensji w wyznaczonym terminie jest bardzo poważnym naruszeniem obowiązków przez pracodawcę, który bierze je na siebie dobrowolnie wraz z zatrudnieniem pracownika.

 

Możliwość pierwsza – skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Jeżeli pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia, najpierw warto skierować skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, a ta zwykle rozpoczyna kontrolę w firmie i żąda od pracodawcy wyjaśnień. Jeśli roszczenie pracownika jest zasadne, to PIP natychmiast wydaje nakaz wypłaty wynagrodzenia, a tu już może wkroczyć kancelaria komornika, która pomoże odzyskać pieniądze. Nakazowi zapłaty może towarzyszyć także grzywna za niedopełnienie obowiązku przez pracodawcę. Inspekcja Pracy może także skierować sprawę do sądu, a wówczas pracodawcy grożą już bardzo wysokie kary finansowe.

Trzeba pamiętać jednak o tym, że nakaz zapłaty wydawany jest przez PIP tylko wówczas, gdy nie ma żadnych sporów miedzy pracodawcą a pracownikiem, a niewypłacone wynagrodzenie jest po prostu faktem. Niewypłacone świadczenie musi być wyliczone i zatwierdzone przez pracodawcę, a także musi być już zaksięgowane w księgach podatkowych danej firmy.

 

Możliwość druga – wypłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pracownik, który nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia za pracę, może poprosić o pomoc Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Trzeba jednak pamiętać, że Fundusz ten ma dość ograniczony zakres działania. Może wkroczyć do akcji, jeśli brak wypłat nastąpił w sytuacji potwierdzonej niewypłacalności pracodawcy, to znaczy wówczas gdy ogłoszono upadłość pracodawcy lub złożony został wniosek o upadłość firmy.

Poszkodowany pracownik może wystąpić o zaliczkę z Funduszu na poczet niewypłaconego wynagrodzenia, a wniosek składa się do Marszałka Województwa.

 

Możliwość trzecia – skierowanie sprawy do Sądu Pracy

Pracownik, który nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia, może wystąpić do Sądu Pracy z pozwem o zapłatę. Pozew można składać osobiście lub przez pełnomocnika, a pracownik nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu, jeśli żądana kwota nie przekracza kwoty 50 000 zł. Przy sporach o większej wartości należy wpłacić 5% kwoty, o którą się występuje. Jeśli jednak kwota niewypłaconego świadczenia przekracza 75 000 złotych, sprawy nie rozpatruje Sąd Pracy. Pozew należy wówczas złożyć w Sądzie Rejonowym. Pracownik ma prawo żądać zaległych świadczeń wraz z odsetkami, które są swego rodzaju rekompensatą za brak możliwości korzystania z pieniędzy we wcześniejszym okresie. Poszkodowana osoba może żądać także naprawienia szkód związanych z brakiem wynagrodzenia takich jak chociażby odsetki od niespłacanych w terminie rat kredytów, odsetki od opłat za czynsz itd. Po wydaniu wyroku i otrzymaniu nakazu płatności sprawę może przejąć kancelaria komornika.

Strona 2

Szybkie pożyczki online – co warto wiedzieć?

Odkryj świat technologii chmurowych podczas wydarzenia Google Cloud for Business