Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Co różni RapidWMS od modułu magazynowego systemu ERP?

            Klasyczne moduły magazynowe, będące częścią większości dobrych systemów ERP (np.Comarch ERP-XL czy Dynamics NAV) zapewniają obsługę magazynu w zakresie rozliczenia ilościowo-wartościowego. W żaden sposób jednak nie wspomagają procesów jakie zachodzą w magazynie na etapach: przyjęcia, składowania, kompletacji czy wydania towaru z magazynu.

RapidWMS to narzędzie, którego głównym zadaniem jest optymalizacja procesów zachodzących w magazynie.

Jakie korzyści zapewnia RapidWMS?

 

W wyniku wdrożenia systemu RapidWMS na magazynie otrzymuje się efekty w postaci:

 

Skrócenia czasu realizacji zadań magazynowych

Zastosowanie precyzyjnej identyfikacji towaru, optymalizacja ścieżki przebiegu wraz z automatyczną kontrolą w oparciu o kody kreskowe zapewnia znaczne przyspieszenie wykonywania typowych operacji na magazynie.

Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym pracę na magazynie jest usprawnienie komunikacji z działem handlowym, zaopatrzenia czy produkcji poprzez wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów.

 

Wyeliminowania błędów przy przyjęciach i wydaniach towaru

Zastosowanie precyzyjnej identyfikacji towaru i lokalizacji w oparciu o kody kreskowe eliminuje błędy związane z operacjami magazynowymi. Dodatkowo zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów uniemożliwia wystąpienie błędów związanych z ich interpretacją.

 

Optymalizacji przestrzeni magazynowej

Przejście z metody stałych na metodę wolnych miejsc składowania zapewnia odzyskanie od 30 do nawet 60% powierzchni magazynowej przy takim samym zatowarowaniu.

 

 

Obniżenia kosztów magazynowania

Odzyskanie przestrzeni magazynowej, skrócenie czasu wykonywania operacji magazynowych, wyeliminowanie błędów na magazynie, szybkie wdrożenie nowych pracowników, uniezależnienie od wiedzy magazynierów, optymalizacja zatowarowania. To wszystko przekłada się na znaczne obniżenie kosztów magazynowania.

 

 

Lepszego zagospodarowania zasobów magazynowych

Regularne wykorzystywanie narzędzi analitycznych wbudowanych w system RapidWMS zapewnia lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, urządzeń do składowania, urządzeń do transportu w magazynie oraz zatrudnionych pracowników.

Gdzie najlepiej sprawdza się RapidWMS?

 

RapidWMS ma zastosowanie w każdym magazynie. Jednak dzięki takim funkcją jak:

  • formowanie jednostki ładunkowej na produkcji
  • obsługa partii wraz z terminami trwałości towaru
  • tworzenie miksów
  • kontrola i raportowanie terminów trwałości towaru
  • itp

system RapidWMS preferowany jest do magazynów w firmach produkcyjnych z branży spożywczej.

Jak działa RapidWMS?

 

RapidWMS składa się z kilku części:

 

  1. Część stacjonarna  systemu pracująca na komputerach z systemem Windows - to główna część systemu na której realizowane jest zarządzanie magazynem. To tutaj na podstawie dokumentów pobieranych z systemu ERP generowane są polecenia wykonywania konkretnych operacji magazynowych i przesyłane informacje zwrotne. W module tym następuje rozdzielenie poszczególnych operacji magazynowych na zadania wysyłane do kolektorów, którymi posługują się magazynierzy.

 

  1. Moduł na kolektory przenośne - wszystkie zadania wygenerowane w systemie RapidWMS trafiają na kolektory. Na kolektorach z wykorzystaniem kodów kreskowych rejestrowane są operacje wykonywane przez magazynierów.

 

  1. Moduł analityczny - w nim realizowane są wszelkie raporty magazynowe, generowane stosowne alerty oraz wyliczane wskaźniki. Tutaj też optymalizowany jest magazyn w zakresie wykorzystania powierzchni jak i wielkości zatowarowania.

 

  1.  Moduł integracyjny - to platforma do komunikacji z systemem ERP. Dokumenty tworzone w systemie ERP są w tym module transferowane do zleceń wykonania konkretnych operacji magazynowych. Zwrotnie do systemu ERP są odsyłane potwierdzenia wykonania kolejnych zleceń.

 

Komunikacja pomiędzy systemem ERP a RapidWMS oraz kolektorami odbywa się on-line. Oznacza to, że każde zadanie wykonane na kolektorze od razu jest rejestrowane w systemie RapidWMS. Jednocześnie każde zlecenie z systemu RapidWMS od razu tafia na  kolektor bez potrzeby jego podpinania do komputera.