Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


UniFirma Produkcja - kompleksowy system obsługi produkcji. Wspomaga planowanie, kontrolę, realizację i rozliczenie procesu produkcyjnego. Ścisła integracja z pozostałymi modułami UniFirmy automatyzuje przepływ danych pomiędzy aplikacjami, zmniejsza pracochłonność i zwiększa efektywność działania przedsiębiorstwa na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. 

System Produkcja obsługuje następujące rozliczenia: 
• wyrobów gotowych i półfabrykatów 
• materiałów własnych 
• zamienniki 
• materiałów powierzonych 
• opakowań zwrotnych 
• produktów ubocznych 
• surowców pomocniczych 
• zaników 
• kosztów bezpośrednich 
• kosztów pośrednich 
• wydziałów 
• pracowników 
• godzin przepracowanych 
• akordu pracowników 

System Produkcja obsługuje produkcje: 
• jednostkową 
• krótkoseryjną 
• seryjną 
• powtarzalną 
• na indywidualne zamówienie klienta 
• procesową 
• montażu i demontażu 
• z materiałów powierzonych z wyceną tylko robocizny 
• uproszczoną (prosta kompletacja, zbiorcze wydanie dla całego zamówienia) 

Cechy produkcji: 

Przygotowanie produkcji 
Technologia 
• Wielopoziomowa (struktura drzewiasta) 
• Dowolna ilość technologii (wariantowość) 
• Kopiowanie całej lub części technologii 
• Montaż i demontaż 
• Wstępna kalkulacja ("za ile i na kiedy") 
• Dołączanie elektronicznej dokumentacji 
• Półfabrykaty 
• Dowolna ilość zamienników 

Planowanie produkcji na podstawie: 
• zamówień sprzedaży 
• stanów minimalnych i maksymalnych 
• sprzedaży w wybranym okresie 
• ręcznie wprowadzonych ilości 

Planowanie produkcji zawiera: 
• wstępna kalkulacja już na etapie ofert czy zamówienia 
• planowanie zapotrzebowań materiałowych z uwzględnienie czasu realizacji dostawy przez dostawcę i aktualnych stanów magazynowych 
• automatyczne generowanie zapotrzebowań do dostawców 
• rezerwacja materiałów pod konkretne zlecenia produkcyjne 
• generowanie zamówień i zleceń produkcyjnych 
• kalkulacja "za ile i na kiedy" 
• kalkulacja na poziomie zleceń i zamówień produkcyjnych wszystkich kosztów na podstawie jednej z trzech cen: zakupu, podstawowej ceny zakupu, sprzedaży 
• rekalkulacja zleceń i zamówień produkcyjnych 
• harmonogramowanie zleceń produkcyjnych metodą "drag and drop" z wykorzystanie wykresu Gantt'a 
• analiza wąskich gardeł 
• planowanie środków potrzebnych na zabezpieczenie produkcji 
• planowanie obciążenie maszyn 
• planowanie z wykorzystanie metody ABC (analizy Pareto) 

Zarządzanie łańcuchem dostaw 
• Automatyczne zapotrzebowania na czas realizacji zleceń produkcyjnych 
• Kontrola ilości aktualnych i potrzebnych 
• Powiązanie z zamówieniami klientów 
• Rezerwacja materiałów na magazynie 

Realizacja produkcji: 
• Automatyczna generacja Rw i PW 
• "Dogenerowanie" do istniejącego Rw 
• Częściowa realizacja zlecenia 
• Rejestrowanie ubytków 
• Sprawdzenie dostępności materiałów 
• Ręczne generowanie Pw i Rw 
• Karty pracy pracownika i wydziału 
• Śledzenie produkcji w toku 
• Śledzenie statusów zleceń produkcyjnych 
• Rejestracja wykonanych operacji 

Kontrola jakości: 
• Dowolna ilość parametrów jakościowych 
• Kontrola parametrów jakościowych na dowolnym etapie produkcji 

Rozliczenie produkcji: 
• Rzeczywiste rozliczenie materiałów, surowców pomocniczych itp. 
• Rzeczywiste rozliczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich 
• Rzeczywiste rozliczenie pracowników 
• Zestawienie kosztów kalkulowanych i rzeczywistych 
• Raporty wydań, przyjęć, czasów operacji 
• Rozliczenie produkcji w toku